กระทรวงแรงงาน ไฟเขียวให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ อยู่ไทยต่ออีก 1 ปี

กระทรวงแรงงาน

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

          ร.ต.อ.เฉลิม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน อนุมัติให้แรงงานต่างด้าวพม่า ลาว และกัมพูชา จำนวน 358,908 ราย ที่เคยขึ้นทะเบียนก่อนหน้านี้ สามารถทำงานในประเทศไทยต่อได้อีก 1 ปี

          เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดระบบการจ้างแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ได้มีมติให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ได้แก่ พม่า ลาว และกัมพูชา ที่ขึ้นทะเบียนแล้ว สามารถทำงานในไทยต่อได้เป็นการชั่วคราวภายในระยะเวลา 1 ปี เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากปัจจุบันคนไทยไม่นิยมทำงานในโรงงาน และกิจการประมงทะเล

          โดยหลังวันที่ 11 สิงหาคม 2556  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจะมีการพิจารณาถึงแนวทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าว  เพราะคาดว่ายังมีแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติจำนวนกว่า 200,000 คน เนื่องจากประเทศต้นทางยังไม่ดำเนินการเรื่องเอกสารให้แล้วเสร็จ

          นอกจากนี้ ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวถึงประเด็นการตรวจลงวีซ่าของบุตรแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ว่า ในปัจจุบันมีบุตรของแรงงานต่างด้าวอาศัยอยู่ในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 100,000 คน และเกรงว่าในระยะยาวอาจเกิดปัญหาด้านสังคมและความมั่นคงของประเทศ เพราะที่ผ่านมาหลายประเทศในแถบยุโรปจะไม่มีการเปิดช่องทางดังกล่าวให้คนต่างชาติเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศโดยผิดกฎหมาย ทั้งนี้ กรมการจัดหางานจะต้องศึกษารายละเอียดและรายงานให้ที่ประชุมทราบในครั้งต่อไป

          อย่างไรก็ตามจาก การตรวจสอบข้อมูล เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 สถิตินายจ้างยื่นแบบแจ้งความต้องการแรงงานต่างด้าว และบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา มีจำนวน 651,143 คน ซึ่งแบ่งออกเป็น

          อันดับที่ 1 สัญชาติพม่า 462,162 คน
          อันดับที่ 2 สัญชาติกัมพูชา 122,899 คน
          อันดับที่ 3 สัญชาติลาว 66,082 คน

        
          ในที่นี้ พบแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการปรับเปลี่ยนสถานะและได้รับอนุญาตให้ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 358,908 คน เหลือแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ได้ขออนุญาตทำงานกับกรมการจัดหางาน จำนวน 292,235 คน แบ่งออกเป็น

           อันดับที่ 1 สัญชาติกัมพูชา 117,089 คน
           อันดับที่ 2 สัญชาติพม่า 112,250 คน
           อันดับที่ 3 สัญชาติลาว 62,896 คน

     

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากกระทรวงแรงงาน ไฟเขียวให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ อยู่ไทยต่ออีก 1 ปี โพสต์เมื่อ 19 กรกฎาคม 2556 เวลา 10:59:55 แสดงความคิดเห็น