อบจ.ภูเก็ต เปิดสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 63 อัตราอบจ.ภูเก็ต เปิดสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 63 อัตรา


เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

            องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประกาศเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จำนวน 24 ตำแหน่ง 63 อัตรา สำหรับตำแหน่งที่มีการประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน มีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 11 ตำแหน่ง 27 อัตรา ประกอบด้วย

          1. นิติกร จำนวน 4 อัตรา

          2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

          3. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

          4. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 8 อัตรา

          5. นักวิชาการคลัง จำนวน 1 อัตรา

          6. นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

          7. นักวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยว จำนวน 2 อัตรา

          8. สันทนาการ จำนวน 1 อัตรา

          9. นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 2 อัตรา

          10. เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา

          11. บุคลากร จำนวน 1 อัตรา

สายงานที่เริ่มจากระดับ 2 จำนวน 10 ตำแหน่ง 29 อัตรา ประกอบด้วย

          1. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 12 อัตรา

          2. เจ้าหน้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 4 อัตรา

          3. เจ้าหน้าที่การคลัง จำนวน 1 อัตรา

          4. นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

          5. นายช่างเครื่องกล จำนวน 4 อัตรา

          6. เจ้าพนักงานป้องกันสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา

          7. เจ้าหน้าที่สวนสาธารณะ จำนวน 1 อัตรา

          8. เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
         
          9. เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 2 อัตรา

          10. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชน จำนวน 2 อัตรา

สายงานที่เริ่มจากระดับ 1 จำนวน 3 ตำแหน่ง 7 อัตรา ประกอบด้วย

          1. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 2 อัตรา

          2. เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 4 อัตรา

          3. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา


วิธีการสมัครสอบแข่งขัน

          สมัครสอบด้วยตนเองทาง http://www.phuketcity.org หรือ http://job.phuketcity.org ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน - 4 ตุลาคม 2556 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

          ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องชำระค่าสมัครสอบที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน - วันที่ 7 ตุลาคม 2556


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ

          ผู้สมัครสามารถตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ที่ http://www.phuketcity.org หรือ http://job.phuketcity.org ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป

          และในส่วนของ วัน เวลา และสถานที่สอบ จะประกาศก่อนวันสอบแข่งขันไม่น้อยกว่า 5 วันทำการคลิกดูรายละเอียด ประกาศรับสมัครของ อบจ.ภูเก็ต ได้ที่นี่ อบจ.ภูเก็ต เปิดสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 63 อัตรา โพสต์เมื่อ 29 สิงหาคม 2556 เวลา 15:50:02 11,420 อ่าน แสดงความคิดเห็น